Niebieski domekTerapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem


NIEBIESKI DOMEK

Informacje

01.01.2015r. Punkt Przedszkolny „Niebieski Domek” rozpoczął swoją działalność !!!

Dzieci rozpoczęły naukę i zabawę zgodnie z ustalonymi planami aktywności. Pracując w kontakcie indywidualnym i na zajęciach grupowych rozwijają umiejętności poznawcze, językowe, komunikacyjne, zabawę oraz zachowania społeczne.
Roczne przygotowanie przed przedszkolne dla wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem

Rozpoczynamy nabór do grupy przedszkolnej dla dzieci z diagnozą autyzmu w wieku 3-4 lata przygotowującą do rozpoczęcia nauki w przedszkolu integracyjnym.
W ramach rocznego przygotowania dzieci biorą udział w intensywnej terapii indywidualnej i grupowej. Zajęcia prowadzone w ramach rocznego przygotowania nastawione są na wyrównywanie deficytów wynikających z autyzmu i redukowania zachowań niepożądanych. Celem terapii jest:

  • rozwój mowy i komunikacji,
  • nauka reagowania na polecenia i rozumienia poleceń wykorzystanych w przedszkolu,
  • rozwijanie umiejętności zabawy samodzielnej , w diadzie, małej grupie,
  • intensywne rozwijanie sfery poznawczej.
Superwizja

20.02.2015r. odbędzie się pierwsza w naszym Przedszkolu superwizja prowadzona przez panią mgr Martę Wójcik z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka z Gdańska.